Puer Cha

Authentic Pu-erh tea delivered directly to your door from Yunnan, China.

cart (empty) $0.00
Categories Choose a Factory
CNNP Menghai Xiaguan Haiwan 6FTM Guyi Dehong Tianpin Other Tea Factories

Other Tea Factories

Items from some other factories for drinking.Nanqiao raw Puerh
2007 Nanqiao Tiebing raw Pu-erh * 357g

$29.00

Mengku Organic Pu-erh Cake
2006 Mengku Organic Raw Pu-erh Cake

Sold Out

Nanjian Gu Hua Xiang Pu-erh Cake
2007 Nanjian Gu Hua Xiang Raw Pu-erh Cake * 400g

Sold Out

Hongtaichang Mengku Spring Tips Pu-erh
2006 Hongtaichang Mengku Spring Tips Raw Pu-erh * 357g

Sold Out

Banzhang Factory Raw Pu-erh Cake
2006 Banzhang Factory Raw Pu-erh Cake * 357g

$35.00

Longsheng Song Pin Zhi Guang
2006 Longsheng Song Pin Zhi Guang Raw Pu-erh Cake

Sold Out

Fenghuang Raw Pu-erh Tuocha
2006 Fenghuang Raw Pu-erh Tuocha

$7.90

Longsheng Raw Pu-erh Tuocha
2006 Longsheng Yinhao Raw Pu-erh Tuocha

Sold Out

Longsheng Ripe Pu-erh Tuocha
2005 Longsheng Ripe Pu-erh Tuocha

Sold Out

Raw Pu-erh Bamboo Tea
2007 Dianpu Raw Pu-erh Bamboo Tea

$5.90

Pu-erh Bamboo Tea
2006 Dianpu Ripe Pu-erh Bamboo Tea

Sold Out