Puer Cha

Authentic Pu-erh tea delivered directly to your door from Yunnan, China.

cart (empty) $0.00
Categories Choose a Factory
CNNP Menghai Xiaguan Haiwan 6FTM Guyi Dehong Tianpin Other Tea FactoriesHaiwan Golden Memory Raw Pu-erh
2009 Haiwan Golden Memory Raw Pu-erh * 357g

$18.50

Haiwan Shu Bing
2009 Haiwan Shu Bing Ripe Pu-erh * 357g

$16.60

Menghai 7572 Pu-erh Beeng Cha
2009 Menghai 7572 Dayi Pu-erh Chitse Beeng Cha * 357g

$45.00

Menghai 8582 Pu-erh Cake
2008 Menghai 8582 Dayi Raw Pu-erh Cake * 357g

$29.00

CNNP 6031 Pu-erh Beeng Cha
2007 CNNP 6031 Raw Pu-erh Chitse Beeng Cha * 357g

$29.00

Haiwan High Mountain Raw Pu-erh
2008 Haiwan Lao Tong Zhi High Mountain Raw Pu-erh * 357g

$28.00

6FTM Yinji Yiwu Pu-erh
2010 6FTM Yinji Yiwu Raw Pu-erh Cake * 357g

$26.00

6FTM Jingmai Pang Xie Jiao Pu-erh Cake
2009 6FTM Jingmai Pang Xie Jiao Raw Pu-erh Cake * 357g

$35.00

Yubang Dong Ban Shan Raw Cake
2010 Yubang Dong Ban Shan Ancient Tree Raw Cake * 357g

$22.60

Baoyan Mushroom Raw Pu-erh
2010 Xiaguan Baoyan Mushroom Raw Pu-erh * 750g

$35.00

Xiaguan Baoyan Mushroom Ripe Pu-erh
2009 Xiaguan Baoyan Mushroom Ripe Pu-erh * 750g

$46.00

Arbor Tree Raw Pu-erh Teablock
2009 Yubang Arbor Tree Raw Pu-erh Teablock

$12.60